Byrum Kirke

Byrum-Hals-Vesterø Pastorat – Hjørring Nordre Provsti – Aalborg Stift – Læsø Herred – Hjørring Amt

Byrum Kirke er en af landets ældste kirker og en typisk landsbykirke rødkalket med hvide blændinger, hvide stribeiller og kamtakkede gavle.
Den er bygget i Valdemarstiden omkring år 1200 i romansk stil. Den fremtræder nu i lighed med Vesterø Kirke, som en af de få rødkalkede kirker i Danmark.
Læsø hørte i middelalderen ind under Vitskøl Kloster, og det var kong Valdemar den Store, der skænkede klostret en fjerdedel af Læsø. Munkene byggede et kapel af store, brændte teglsten, kaldet munkesten, der dengang blev anvendt til kirkebyggerier.
Langhus og tårn er oprindelig opført af disse munkesten, men senere er der skalmurer adskillige steder med små mursten (mod syd og øst). Selv om Byrum Kirke er ombygget 3-4 gange, har den alligevel bevaret sin arkitektoniske stil.
Vitskøl Kloster afhændede år 1320 sine rettigheder på Læsø til Viborg Domkapitel. Byrum Kirke var en enhedskirke. Det vil sige, at den ingen sideskibe har. Selve kirkehuset - langhuset - er 35 m. langt, og det er et smalt kirkerum. Byrum Kirke er den største af øens kirker og den eneste, der har hvælvinger gennem hele kirkerummet.
Der er seks krydshvælvinger og en tredelt hvælving i korpolygonen. Det trekantede kor er tilbygget i den sengotiske tid i 17- 1800 tallet.
Byrum Kirke har haft sit nuværende udseende siden 1773. Efter sandflugten, der raserede Hals Kirke og sogn fuldstændigt, så folk måtte flytte, kom menigheden til at høre under Byrum, indtil der i 1867 blev opført et kapel i Østerby. Det er siden blevet til Østerby Kirke, hvorunder Hals sogn nu hører. Den tre-fløjede altertavle er fra år 1450 og er katolsk. Når den har fået lov at blive bevaret efter reformationen, skyldes det, at Læsø ikke kom ud for plyndringer, sådan som det skete i de fleste af Danmarks kirker. Et andet værdifuldt levn fra den katolske tid er Barbara i det lille skab bag prædikestolen - den samme Barbara som på altertavlen. Figuren stammer fra et sidealter til en eller anden altertavle. Den hellige Barbara var Læsøboernes helgeinde, da hun kunne stille storm og uvejr. Hun led martyrdøden år 306. Er fra år 1704 og forestiller de fire evangelister: Matthæus med Englen, Markus med Løven, Lukas med Oksen og Johannes med Ørnen. Den øverste kan på prædikestolen blev fornyet i 2003. Den gamle kant er nedenunder, da den indeholder rester af den oprindelig maling. Lydhimlen over prædikestolen fra samme årstal 1704 bærer initialerne I.H.S. = Jesus Hominum Salvator, der betyder: Jesus, menneskenes Frelser.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne