Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Ejerslev Kirke

Ejerslev Kirke

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby Pastorat – Morsø Provsti – Aalborg Stift – Nørre Herred – Thisted Amt

Skib og kor er romanske. Våbenhuset bærer årstallet 1890, men menes at være ældre. Et våbenhus af bindingsværk er omtalt 1803. Tårnet er opført i 1936 af arkitekt Anders Krogfelt, Fjerritslev. Kirken har formentlig aldrig haft tårn før.
Korets nordvindue er det eneste bevarede romanske vindue. Koret har sikkert haft et rundbuet vindue mod øst, idet spor efter et sådan blev observeret i 1873. Tre vinduesoverliggere er registreret forskellige steder: en er indmuret i soklen, mens to er løse. Alle øvrige vinduer er nyere.
I 1721 blev kirken privatiseret ved salg til Ole Abild, Gudum. Den blev selvejende i 1914.
Klokken er støbt i 1899 af L. Andersen, Århus. Det er en omstøbning af en klokke fra 1400-tallet, der var støbt af P.L.P.
Orglet er anbragt i tårnrummet. Kragstenene i korbuen er ens profileret. Begge har en dekoration, som måske skal være en drage. Den nordre har endvidere to kryds.
Alterbordet er opført af granitkvadre, men er omsat. Bordpladen er en monolit med helgengrav.
Alterstagerne er fra o. 1625 og svarer til alterstagerne i Alsted.
Ifølge M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte, 1941, s. 183, er Ejerslevs font en af de fineste fonte på Mors:
»Øster Assels, Sejerslev, Ejerslev, Galtrup og Blidstrup (kirkers) fonte ... hæver sig højt over det vanlige gennemsnit både ved deres gode håndværksmæssige udførelse og smukke dekoration. Uden al tvivl er de ikke alene udgået fra samme værksted, men også fra samme hånd, og den omstændighed, at de ikke som for eksempel thybofontene så at sige er kopier af hinanden, men trods alle berøringspunkter alligevel både varierede i opbygning og udsmykning, giver dem derfor en særlig interesse som et nyt eksempel på, at de gamle stenmester kunne have flere strenge på deres bue. Fælles er ganske vist fode, hvis Grundform er en højere eller lavere pyramidestub, der på Blidstrup og Galtrup er profileret, mens den på Ejerslev har smalle flade hjørnestave med et indristet cirkelornament på overkanten.«
Kummerne er derimod forskellige. Mundingsprofilet på Ejerslev-fonten minder om thybofontene.
Rundbuefrisen har de ovenfor anførte fonte til fælles, men de er forskelligt udført.
Fadet, der er af kobber, er af nyere dato.
Prædikestolen er fra o. 1600. Storfelterne har pilastre og bueslag og motiver udført af E. Bayer i 1903. Storfelterne flankeres af dobbelte balustersøjler. Lydhimlen er samtidig med prædikestolen. Den har trekantgavle og noget yngre hængestykker.
Kirkens tidligere korbuekrucifix er nu ophængt på skibets nordvæg. Kristusfiguren er senromansk. Den fremstiller Kristus som den sejrende konge (kongekronen). Korset er derimod i gotisk stil. Det er en kopi, der er lavet i 1905 ud fra den velbevarede vandrette planke.
Præstestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. Stafferingen er dog ny. Degnestolen er ny, men udført i gammel stil. Der er genanvendt enkelte gamle dele i ryggen.
Billedet af korsfæstelsesgruppen er fra 1700-tallet og har fungeret som alterbillede til o. 1904. Rammen er ny. Det hænger nu i tårnrummet på nordvæggen.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne