Hasle Kirke

Hasle Pastorat - Århus Vestre Provsti - Århus Stift - Hasle Herred - Århus Amt

Hasle Kirke ved Århus stammer fra 1100-tallet. Koret og skib er opført i granitkvadre med marksten og kløvet kamp indvendig, mens tårnet stammer fra slutningen af 1400-tallet. Mod syd blev et våbenhus opført 1871-72 som erstatning for et tidligere i bindingsværk. På nordsiden ses et par oprindelige vinduer mens et østvindue er blændet. Der er ikke er spor efter norddøren, mens syddøren er en velbevaret portal med billedkvadre. I koret er der et hul, hvor igennem de spedalske, der ikke måtte komme i kirken, fik naderen. Tårnet er i to etager i munkesten i munkeforbandt, mod vest og nord, findes enkelte granitkvadre muligvis fra vestmuren. Tårnrummet har træloft og er forbundet med skibet ved en spidsbuet arkade, der stikker højere op end skibets loftsbjælker. I klokkestokværket er der et fladrundbuet glamhul mod syd og et spidsbuet mod nord, mens der mod øst og vest er rundbuede åbninger over for hinanden. Før 1956 hang kirkeklokken i glamhullet mod øst, men blev da flyttet til tagrummet. Døbefonten er af romansk type og har formentlig været farvelagt. Altertavlen er fra omkring år 1600 og er lavet af eg og fyr. Øverst ses en lav trekantsgavl. I midtfeltet ses i dag et maleri af John Sparre Christensen med indstiftelsen af nadveren Skærtorsdag som motiv. Det erstattede i 1981 et maleri fra 1841 af Søren Lave Hiernsøe med korsfæstelsen med Maria knælende ved korsets fod som motiv. Et tidligere alterbillede hænger i dag ved siden af orglet. Prædikestolen er fra 1878. Mod vest hænger på skibets nordvæg et krucifiks udført af Niels Helledie købt i 1993. Kirken har haft mange ejere, fra sognepræsten Hans Chrisitensen Lundegaard i 1698, over bl.a Lyngbygård til kirken i 1911 blev selvejende.

www.haslekirke.dk/Hasles Sogns Historie/Wikipedia

 

 

Tilbage til Århus Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne