Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Lumsås Kirke

Lumsås Kirke

 

Lumsås Pastorat - Ods og Skippinge Provsti - Roskilde Stift - Ods Herred - Holbæk Amt

I 1865 fandtes der ingen offentlige samfærdselsmidler. Hvis man ikke havde hest og vogn, måtte man gå. På den tid fik man alle officielle oplysninger på kirkestævne. Det var derfor nødvendigt, at mindst én person fra hver landsby deltog i søndagens gudstjeneste for at hjembringe nyhederne.  Vejen til kirken var lang. Føret var dårligt, og derfor ønskede beboerne at få deres egen kirke i Lumsås. Det fik de løfte om i 1867.

Det trak imidlertid ud til 1892 med at få indfriet løftet. Da Kulturministeriet endelig ville indfri løftet, blev det på betingelse af, at lokalbefolkningen deltog i udgifterne. De skulle købe den fornødne jord til kirken, kirkegården og præstegården samt yde et kontant bidrag. Den drivende kraft i kirkesagens fremme var gårdejer Niels Nicolaisen fra Bastegården i Lumsås. Han blev kraftigt bistået af mølleren i Lumsås. De to fik dannet et udvalg, bestående af 5 medlemmer, alle gårdmænd undtaget mølleren. Ministeriet stillede arkitekten C. Clemmensen til rådighed for udvalget, og man kunne så begynde at projektere byggeriet. Byggeriet stod færdigt i 1896. Den 31. august blev kirke og kirkegård indviet af Roskildes biskop Skat Rørdam. Biskoppen indsatte efter indvielsen stedets første præst N.A. Jensen, der fik sit virke der til 1903. Som kirken oprindeligt blev bygget, kom den til at fungere til 1972. Herfter gennemgik den en total renovering ved arkitekt Holger Jensen. Det gamle alterparti blev nedtaget, og kirken fik nyt alter. Derudover fik den ny prædikestol og døbefont udført i lyst, lakeret træ.

I forbindelse med renoveringen udsmykkedes østvæggen bag alteret med et vægtæppe (Kristus som rosen og solen) udført af Ann-Mari Kornerup.

Det eksisterende enkle fyrretræskors blev opsat på vægtæppet. Væveren Ann-Mari Kornerup fremstillede også kirkens messehagel samt fire stolaer i de liturgiske farver.

I 1977 blev koret udvidet med to sidebygninger ved arkitekt Poul Hessellund Andersen, Veksø. Sidebygningerne bestod af præsteværelse og toiletter som erstatning for det aftrædelsesrum, der forsvandt ved korets nyindretning 1972-75.

Den tidligere altertavle, et kors med den korsfæstede Kristus fremstillet i lavt relief, er udført af tømrermester Weber efter tegning, formentlig ved Andreas Clemmensen, nu ophængt på sydvæggen. Derudover eksisterer et maleri, olie på lærred, af Tony Müller (f.1873), forestillende Kristus, der velsigner de små børn. Maleriet befinder sig nu på nordvæggen ved døbefonten. I korets to højtsiddende gavlvinduer blev der indsat glasmalerier, udført af Johs. Kragh (1870-1946) i 1931. Mosaikkerne, der er holdt i røde, blå, grønne og gule farvenuancer, forestiller ifølge versalindskrifter “Maria” mod nord og “Johannes” mod syd.

 

Kirkens hjemmeside: www.lumsaaskirke.dk

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne