Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Bjæverskov Kirke

Bjæverskov Kirke

Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Pastorat – Køge Provsti – Roskilde Stift – Bjæverskov Herred – Præstø Amt

Den gulkalkede kirke, som ligger på et højdedrag ved landevejen, består af et romansk skib med 3 gotiske tilføjelser.
Den ældst bevarede del af kirken er skibet, som er bygget i 1100-årene med en blanding af kampestens-, kridtstens- og grønsandstens kvadrer. Det er nok den almindelige sjællandske uvilje mod at forarbejde den hårde granit, som er skyld i, at hjørner, vinduesindramninger og dørfatninger er udført i kridtsten, som til gengæld er smukt mejselhugne. Disse detaljer er kun delvis bevarede, for de oprindelige vinduer og døre er forstyrrede af senere ombygninger. Men på sydsiden af skibet, bag våbenhusets tagværk, er bevaret ét af kirkens oprindelige fire vinduer, og på nordsiden kan man stadig se resterne af den tilmurede kvindedør.
Oprindelig har skibet været dækket af et fladt træloft, men i løbet af 1400-årene holdt gotikken med dens krav til høje hvælv og mere lys sit indtog i Danmark, og Bjæverskov kirke blev overhvælvet i to fag, og det medførte samtidig en ændring af vinduerne.
Omkring år 1500 blev kirkens østparti helt ombygget. Det romanske kor blev revet ned, og i dag ved vi ikke, hvordan det har set ud. I stedet opførte man et sengotisk langhuskor, dvs et kor, som har samme bredde som kirkeskibet. Koret er hovedsagelig bygget af kridtstenskvadrer, men på ydermuren er gavlen udsmykket med et ligearmet kors i munkesten. Andre steder i gavlen er der indmuret glaserede gulvfliser fra slutningen af 1200-årene af en type, som er velkendt på Midtsjælland. Det er formentlæig resterne af det gamle korgulv, som her er blevet genanvendt. Også kamtakkerne og de smalle, spidsbuede højblændinger er af munkesten.
Den næste tilføjelse fra første halvdel af 1500-årene er tårnet, som er bygget helt af teglsten, med et samtidigt trappetårn. Kort tid efter tårnets opførelse har en eller anden på latin indridset "1563 Kong Frederik 2. kæmper med Sverige" og på dansk "Klokken kom 1562" i kridtsten i kirkens gamle vestgavl, som kan ses i tårnets anden etage. Gavlene er kamtakkede, men den venstre er ommuret i midten af forrige århundrede, hvorimod den østlige gavl med sine 7 kamtakker og dybe spidsbuede højblændinger er fra 1500-tals ombygningen. Også trappetårnet har over døren fået en lidt usædvanlig udsmykning, over et savskifte er en omvendt skjoldblænding. Våbenhuset er formentlig også fra 1500-årene, men er senere stærkt ombygget.
Altertavlen er et smukt højrenæssance-arbejde udført i begyndelsen af 1600-årene på roskildesnedkeren Jørgen Nielsen Hatts værksted. Den er opbygget strengt arkitektonisk med storfeltet opdelt af fire søjler. Søjlerne hviler på fremspring i9 hvisnicher er udskåret de fire evangelister. Hver af søjlerne har et prydbælte, hvor 4 børn fremviser Kristi lidelsesredskaber.
Topfeltet, med et maleri af korsfæstelsen fra 1700-årene, har på hver side kvindehermer med symbolerne for tro (en bog) og håb (en fugl). I den øverste gavltrekant sidder Gudfader med svær og scepter.
Midterfeltet har oprindeligt haft et nadverbillede, som i 1858 blev erstattet af et maleri af P. Rådsig, der forestiller den opstandne Kristus og Maria Magdalene. I de to sidefelter, der hver er delt i to tavler, står skriftsteder blandt andet instiftelsesordene til nadveren.
Fonten er kirkens ældste inventar, den er fra 1100-årene, altså for tiden omkring den første kirkes opførelse. Den har en for Roskildeegnen typisk form, hugget i granit uden anden udsmykning end en enkel afrundet vulst omkring randen. Den står på en cementfod.
Krucifikset, der hænger på kirkens sydmur over døren til våbenhuset, er sammen med døbefonten det eneste, der er tilbage af kirkens katolske inventar. det er et unggotisk arbejde, som stammer fra tiden lige omkring 1300. Den næsten 1 meter høje, slanke Kristus figur hænger lidt stift med kroppen let svajet på et nyt korstræ. Figuren har åbne øjne, et ganske kort hageskæg og lokket hår. Hænderne er åbne og fingrene strakte, fødderne er korslagte og ribbenene er ikke markerede.
Kunsthistorisk set er krucifikset interessant, for skønt vi nærmer os den tidlige gotik, så er Kristus her fremstillet som den romanske, sejrende frelser med åbne øjne og en tornekrone, som han bærer højt på hovedet. Vi er stadig langt fra den sengotiske, lidende Kristus med tornekronen dybt trykket ned i panden og de meget detaljerede sår. Kun foldekastet i lændeklædet, på Bjæverskov-krucifikset, peger mod den gryende gotik.
Indtil 1880'erne stod krucifikset på en bjælke spændt tværs over korbuen, formentlig med en Maria-figur på sin højre side (svarende til at nordre side af kirken var kvindesiden) og en Johannes-figur på sin venstre side (svarende til at sydsiden var mandssiden). Så blev korset taget ned og lagt ind på loftet over våbenhuset, hvor Johannes-figuren stadig lå i 1870'erne, den er siden forsvundet. I 1918 komKristus-figuren atter frem, fik fornyet issen og tornekronen og sat på et nyt kors. Reddet i sidste øjeblik fra fortabelsen.
Både Prædikestolen og stolestader er blevet anskaffet til kirken omkring 1850 samtidig med den ombygning, hvor kirken fik nye smedejernsvinduer, og tårnets vestgavl blev ommuret. De er skåret i historisk stil, som en senere tid lidt nedladende har kaldt "lineal gotik".
I 2006 blev det gamle orgel fra 1973 udskiftet med et nyt stort orgel.
Kirken har to klokker, den ene fra 1588, den anden fra 1593. De bærer begge, med lidt forskellig stavemåde, indskiften "Verbum domini manet en æternitate" Guds ord lyder i evighed. Den sidste har også klokkestøberens navn; Borchardt Gellegeter. Men ingen af de to kan være den klokke som omtales på kridtstensindskriften fra 1562,

Kilde: Kirkens hjemmeside

  

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne