Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Værløse Kirke

Værløse Kirke

Værløse-Hareskov Pastorat — Ballerup-Furesø Provsti — Helsingør Stift — Smørum Herred — Københavns Amt

Værløse Kirke hed indtil 1992 Lille Værløse Kirke. Det er den nyeste kirke i Værløse sogn. Kirkens historie begyndte den 24. august 1948, da gårdejer Laurits W. Olsen fra Ny Vestergård skænkede et stykke jord til et kommende menighedshus i Lille Værløse. Denne jord blev solgt i 1966, og pengene - 60.000 kr. - blev hensat til den kommende Lille Værløse Kirke.
På foranledning af Værløse menighedsråd og daværende sognepræst Johannes Heinsen nedsattes Lille Værløse kirkekomité den 6. juni 1961 med det formål at indsamle midler til opførelse af en kirke med tilhørende menighedslokaler i Lille Værløse by.
Den 29. september 1965 vedtog Værløse kommunalbestyrelse at afsætte et areal til den kommende kirke, og den 26. januar året efter blev grunden overdraget vederlagsfrit til kirkekomiteen. Den 8. august 1969 gav Kirkeministeriet tilladelse til opførelse af Lille Værløse Kirke med tilhørende menighedslokaler, tegnet af arkitekt Holger Jensen.
Den 3. oktober 1970 blev grundstenen til Lille Værløse Kirke nedlagt, og den 7. november året efter blev kirken indviet af den daværende biskop i Helsingør stift, J.B. Leer-Andersen.
Kirkens orgel blev taget i brug den 6.december 1973. Orglet havde i alt 20 stemmer og var tegnet og udført af orgelbyggerfirmaet P.G. Andersen, Bagsværd. Dette orgel blev i sommeren 1986 solgt til Roskilde Domsogns menighedsråd.
Lille Værløse Kirke havde de første fire år ikke noget klokketårn, men en klokkestabel, der stod lidt øst for kirken. I november 1975 blev kirkens nye tårn med klokker fra firmaet Eijbouts, Aspen i Holland samt den nye kirkeplads taget i brug.
Allerede i de første år efter indvielsen af Lille Værløse Kirke opstod der nye ønsker: en udsmykning af bagvæggen i kirkerummet,mere plads til de mange aktiviteter, der var kommet i gang i lokalerne, og mere plads til de ansatte. I oktober 1980 nedsatte menighedsrådet et udsmykningsudvalg til ændring og udsmykning af Lille Værløse Kirke. Udvalget fik efter kort tid navneændring til byggeudvalg med det formål at færdiggøre og udbygge Lille Værløse Kirke, og den 11. oktober 1984 valgte en dommerkomité, bestående af medlemmer fra Værløse Menighedsråd og Danske Arkitekters Landsforbund, et projekt der skulle danne grundlag for den kommende om- og tilbygning af Lille Værløse Kirke. Forslaget var udarbejdet af arkitekterne Johan Fogh og Per Følner. Den 13. marts 1986 gav Kirkeministeriet så endelig tilladelse til om- og tilbygningen af Lille Værløse Kirke, og den 10. maj 1987 genindviedes kirken af biskop Johannes Johansen.
Kirken skulle også have nyt orgel. Igen spurgte man firmaet P.G. Andersen om man på det ny pulpitur kunne bygge et orgel, der passede ind i den nye kirkes rammer.
Det nye orgel blev indviet ved en festlig koncert palmesøndag den 8. april 1990. Det nye orgel har 26 stemmr.
Tilbage var efterhånden kun en udsmykning af selve kirkerummet, først og fremmest væggen bag alteret. Menighedsrådet bad tre kunstnere om at indsende projekter, og rådet valgte et keramikrelief af Tue Poulsen, der blev opsat og indviet i 1992. Relieffet viser et livstræ omgivet af fugle, et kors og et mønster af lysstråler, der falder oppefra og nedad mod korsets fod.
Den 27. marts 1992 skiftede kirken navn fra Lille Værløse Kirke til Værløse kirke. Da kommunen havde taget navneforandring fra Lille Værløse til Værløse, var det naturligt at kirken fulgte efter.
Menighedsrådet har senere indkøbt kunstværker af den lokale, men internationalt kendte kunstner Adi Holzer, dels et maleri, der er ophængt i Brorsonstuen, og dels et trefløjet lille alter (et såkaldt husalter) der er ophængt i kirkerummet.
Endvidere kan man i kirkens lokaler se en række billeder til en børnebibel af Johannes Møllehave fremstillet af Susanne Krage, værker af tidligere organist ved Værløse Kirke Knud Murmann Jensen samt af billedkunstnerne Christine Østergaard og Maria Lüders Hansen og endelig en skulptur og to vægudsmykninger af nu afdøde billedhugger Gunnar Hansen.
Kirkens altersølv og dåbskande er designet og fremstillet af fhv. guldsmed Hans Nielsen, Værløse. Kirkens fire messehagler i de liturgiske farver grøn, rød, violet og hvid/gylden er designet af Ellen Malmer og vævet af Kamma Gudmand-Høyer.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne